Generalforsamling d. 28/11-21

 

Formandens beretning om året

Det har været et godt år for Vestsjællands microcrossklub.
Kids cuppen var en rigtigt fin succes, som gentages i 2022.

Vi har fået en helt ny KTM SX-E til prøvekørsel og nye medlemmer. Super godt år!

 

Regnskab, konto og mobilepay

  • Der vil blive lave et nyt system for udlæg for klubben.

  • Mobilepay ”tur/retur” vil blive undersøgt

  • Vi skal have lavet et budget

  • Klub kontingent fortsætter uændret med 1000,-

 

Indkommende forslag

  • Vedtægtsændring: Vi vil forøge at holde generalforsamling i slutningen af marts i håb om større tilslutning.

 

Bestyrelse

Thomas er valgt som formand
Gabriel er valgt som kasserer
Næstformand er Stig
Sekretær er Olivier
Suppleant er Brian
Revisor er Brian Jakobsen

 

Eventuelt

  • Snak med mx forhandlere omkring sponsorater (dæk, pokaler, ”champagne” osv.)

  • Vær mere synlige lokalt

  • Nyt skilt op ved vejen

  • Prøve at få lidt støttemedlemmer

  • Få lavet klubtrøjer til fritid m. logo på